Door de website te bekijken en gebruik te maken van de aangeboden informatie verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

De samensteller aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie, die ingebracht is door derden.

Tevens sluit rickilyn.com iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de website van rickilyn.com of een website van derden waar naar wordt verwezen.

De informatie kan zonder kennisgeving op ieder moment worden gewijzigd en geeft rickilyn.com geen enkele verplichting in de toekomst.

Indien deze website onderdelen bevat die in strijd zijn met copyright, privacy of algemene gedragscodes op het internet, is dit zeker niet opzettelijk gebeurd. Gelieve in dat geval te verwittigen zodat het probleem onmiddellijk opgelost kan worden.


 

 

 

(Webmaster)